Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2003
21 Οκτωβρίου 2015
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2005
21 Οκτωβρίου 2015
Εμφάνιση όλων

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004

Download

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2004

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο καζίνο του Ρίου, το οποίο λειτουργεί υπό την εκμετάλλευση της ανώνυμης εταιρείας “THEROS INTERNATIONAL GAMING Inc

 

Στο Ρίο σήμερα την 17 Δεκεμβρίου 2004, μεταξύ αφ’ ενός της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης – επιχειρησιακού σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ» που εδρεύει στο Ρίο Πατρών (Ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού Γεώργιο Ανδριανό και γενικό γραμματέα Δημήτριο Καραγεωργόπουλο και αφ’ ετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “THEROS INTERNATIONAL GAMING INC” που εδρεύει στις Η.Π.Α. στην Κομητεία COOK του ILLINOIS, υποκατάστημα της οποίας εδρεύει στην Ελλάδα στο Ρίο (Ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Πηλαδάκη και το Γενικό Διευθυντή κ. Παντελή Παντελάκη, συμφωνήθηκαν και έγινα αποδεκτά τα ακόλουθα που αφορούν τη σύναψη συλλογικής σύμβασης, ρυθμίζουσας την αμοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς όρους εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο καζίνο Ρίου.

 

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι στο καζίνο του Ρίου, ανεξάρτητα από την ειδικότητα, τη βαθμίδα ή υποκατηγορία ειδικότητας και μισθολογική κατηγορία, πλην των διευθυντικών στελεχών.

 

Άρθρο 2

Αυξήσεις

Οι βασικοί μισθοί όλων των εργαζομένων του άρθρου 1, καθώς επίσης και η Διατακτική Χριστουγέννων, όπως τα παραπάνω θα έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2003, αυξάνονται κατά ποσοστό 6,5% από 1ης Ιανουαρίου 2004.

 

Άρθρο 3

Τμήμα Καθαριότητας

Επίδομα ανθυγιεινής Εργασίας – Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας των υπαλλήλων καθαριότητας αυξάνεται κατά ποσοστό αύξησης 3% και διαμορφώνεται σε ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού ή του ημερομισθίου.

 

Άρθρο 4

Υπάλληλοι Αποθήκης

Στους υπαλλήλους του τμήματος αποθήκης και για όσο χρονικό διάστημα ασκούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα, χορηγείται ειδικό επίδομα ποσού 100 Ευρώ, μηνιαίως.

 

Άρθρο 5

Γραμματεία Διεύθυνσης Καζίνο

Στην Γραμματέα του Διευθυντή Καζίνο και για όσο χρονικό διάστημα ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα, χορηγείται ειδικό επίδομα ποσού 200 Ευρώ μηνιαίως.

 

Άρθρο 6

Άδεια Αιμοδοσίας

Στους εργαζομένους που συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα αιμοδοσίας στην Τράπεζα Αίματος του Σωματείου Εργαζομένων στο Καζίνο Ρίο, χορηγούνται μέχρι   2 μέρες αμειβόμενης αδείας, ως άδεια αιμοδοσίας, ανά έτος και εφόσον προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από τον φορέα που πραγματοποίησε την αιμοληψία.

 

Άρθρο 7

Ρύθμιση Χρόνου Εργασίας

Οι εργαζόμενοι με την ειδικότητα του κρουπιέρη (dealer) και του κρουπιέρη παρατηρητή (dealer inspector), κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους σε τραπέζια black jack όπου η διεξαγωγή του παιχνιδιού γίνεται με μηχανή ανακατέματος τραπουλόχαρτων (shuffler machine), θα λαμβάνουν 20 λεπτά διάλειμμα για κάθε 40 λεπτά απασχόλησης. Η παραμονή των εργαζομένων στα συγκεκριμένα τραπέζια μπορεί να αυξηθεί, σε ειδικές περιπτώσεις, πέραν του 40λέπτου και μόνο για 20 επιπλέον λεπτά, με τοποθέτηση του εργαζόμενου σε τραπέζι ρουλέτας ή πόκερ. Κάθε αύξηση του χρόνου παραμονής θα πραγματοποιείται ύστερα από συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων (Δ.Α. 2/2000).

Άρθρο 8

Διαχείριση Φιλοδωρήματος

Τα μέρη δεσμεύονται να προχωρήσουν στην ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, με σκοπό την διαχείριση των φιλοδωρημάτων στο επιτραπέζια τυχερά παιχνίδια, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2005. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή σύσταση του Τ.Ε.Α., τα μέρη θα επανεξετάσουν και θα επαναδιαπραγματευτούν από μηδενική βάση τον σημερινό τρόπο κατανομής των φιλοδωρημάτων.

Άρθρο 9

Προστασία εργαζομένων από απρεπή συμπεριφορά

Η εταιρεία υποχρεούται να προστατεύει με κάθε τρόπο τους υπαλλήλους της, εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, από ύβρεις και προσβλητικές φράσεις των πελατών της προς αυτούς. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε πελάτη που παρά τις συστάσεις και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του Καζίνο, συνεχίζει να επιδεικνύει μη πρέπουσα συμπεριφορά στο προσωπικό. Η τελική απόφαση επ’ αυτού ανήκει στη Δ/νση του Καζίνο.

 

Άρθρο 10

Μνημόνιο Αμοιβαίας Κατανόησης & Συνεισφοράς

Στα πλαίσια της επιδιωκόμενης ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησης, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την αμοιβαία συνεισφορά, δια της σύναψης της παρούσας, στην προσπάθεια υλοποίησης του κοινού αυτού σκοπού. Έτσι οι εργαζόμενοι περιορίζουν τις απαιτήσεις τους για επιπλέον αυξήσεις στους μισθούς, για το έτος 2004, στα όρια των προβλεπομένων στην παρούσα, γεγονός που αναγνωρίζεται από την πλευρά της εταιρείας ως απόδειξη συνεισφοράς των εργαζομένων στην προσπάθεια αυτή. Η εταιρεία, ανταποκρινόμενη στην παραπάνω συνεισφορά των εργαζομένων, δεσμεύεται να προχωρήσει άμεσα σε εσωτερική ανακαίνιση των χώρων του καζίνο, προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα της επιχείρησης προς τα έξω, να αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων καζίνο, να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της, με απώτερο σκοπό την αύξηση κερδών της προς όφελος τόσο της ιδίας όσο και των εργαζομένων αυτής.

Άρθρο 11

Διευκόλυνση Συνδικαλιστικής Δράσης

11.1 Στον Αντιπρόεδρο, τον Ταμεία και τον Εκτελεστικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, χορηγείται, σε κάθε έναν χωριστά δύο (2) ημέρες μηνιαία αμειβόμενη συνδικαλιστική άδεια, πλέον των προβλεπομένων σε προηγούμενες ρυθμίσεις .

11.2 Γενικότερα η εταιρεία υποχρεούται να κάνει αποδεκτές τις συνδικαλιστικές άδειες, ύστερα από έγγραφη δήλωση του αρμόδιου συνδικαλιστικού φορέα.

 

Άρθρο 12

Ισχύς λοιπών διατάξεων

Ως προς του λοιπούς όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας, ισχύουν όλοι ανεξαρτήτως οι μη αντικείμενοι στην παρούσα όροι που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμόν 2/2000 Διαιτητική Απόφαση, στη σ.σ.ε. 2001, στη σ.σ.ε. 2002 και στη σ.σ.ε. 2003.

 

Άρθρο 13

Τυχόν καταβαλλόμενες, στο σύνολο τους, αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ΣΣΕ, καθώς και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους, που προβλέπονται από Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., Εθνικές Κλαδικές & Ομοιοεπαγγελματικές σ.σ.ε. ή ομοίας έκτασης Διαιτητικές Αποφάσεις, Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, επιχειρησιακή πρακτική και ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν μειώνονται ούτε καταργούνται και εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι εργασίας προηγουμένων ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται με την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

Άρθρο 14

Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2004 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004, ενώ η εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της και η αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων, σε εφαρμογή της παρούσας, θα καταβληθεί στο σύνολό της, δηλαδή για όλο το 2004 μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας. Για το λόγο αυτό, το λογιστήριο της εργοδότριας εταιρείας θα παραδώσει στο σωματείο, την ημέρα καταβολής τους, αναλυτική κατάσταση με τα καταβληθέντα αναδρομικά ενός εκάστου εργαζομένου.

 

 

Η παρούσα αφού αναγνώσθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφηκε από τους νόμιμους εκπροσώπους τους σε πέντε (5) αντίτυπα.

 

 

Για το Σωματείο                                           Για την Εταιρεία

 

 

__________________                                    ___________________

(Σφραγίδα)                                                      (Σφραγίδα)

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Διευθυντής

       Ανδριανός Γεώργιος                                               Παντελής Παντελάκης

 

 

 

 

       Ο Γενικός Γραμματέας                                            Ο Δικηγόρος της εταιρείας         Δημήτρης Καραγεωργόπουλος                                            Φίλιππος Φυλακτόγλου