Διοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Τερζάκη Γεωργία
Καραγεωργόπουλος Δημήτρης
Γεωργογιάννη Μαρία
Θεοδωρόπουλος Δημήτρης
Τσακίρης Μιχάλης
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενική Γραμματέας
Ταμίας
Εκτελεστικός Γραμματέας

ΜΕΛΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθανασόπουλος Αλέξης
Βασιλείου Βασίλης
Καλαντζή Δέσποινα
Αραπογιάννη Κωνσταντίνα
Ρουμελιώτη Χριστίνα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Καραγεωργόπουλος Δημήτρης
Γκουρζούτας Αθανάσιος
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης
Αθανασόπουλος Αλέξης
Καραγεωργόπουλος Δημήτρης
Τερζάκη Γεωργία
Σουρής Μιχάλης
Αθανασόπουλος Αλέξης