Μήνυμα Προέδρου

Proedros

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στην προσπάθεια δραστηριοποίησης του Σωματείου μας με σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των μελών, την προάσπιση των οικονομικών, εργασιακών και ασφαλιστικών συμφερόντων μας, την εύκολη πρόσβαση των μελών για χρήσιμες πληροφορίες και την εξυπηρέτηση τους ούτως ώστε να διευκολύνεται η εργασία τους, δημιουργήσαμε τον παρόν ιστότοπο και φιλοδοξούμε να εμπλουτίζεται και να εξελίσσεται διαρκώς, για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω στόχων.

Ο στόχος μας είναι με την βοήθεια όλων, ο ιστότοπος αυτός να γίνει σημείο αναφοράς των εργαζομένων – μελών του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Ρίο. Έτσι θα αναβαθμίσουμε το κύρος του κλάδου μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Γεωργία Τερζάκη
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου