Πρακτικό ΔΣ για τη Συγκρότηση σε Σώμα – 5.11.2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ – 30.10.2018
30 Οκτωβρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
24 Νοεμβρίου 2018
Εμφάνιση όλων

Πρακτικό ΔΣ για τη Συγκρότηση σε Σώμα – 5.11.2018

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ

05.11.2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ