Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2005
21 Οκτωβρίου 2015
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008
21 Οκτωβρίου 2015
Εμφάνιση όλων

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006-2007

Download

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006 – 2007

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου στο καζίνο του Ρίου Αχαΐας, το οποίο λειτουργεί υπό την εκμετάλλευση της ανώνυμης εταιρείας THEROS INTERNATIONAL GAMING Inc»

Στο Ρίο σήμερα Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2006 , μεταξύ αφ’ ενός της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης – επιχειρησιακού σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ» που εδρεύει στο Ρίο Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού Γεώργιο Ανδριανό και το γενικό γραμματέα Δημήτριο Καραγεωργόπουλο και αφ’ ετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «THEROS INTERNATIONAL GAMING Inc», η οποία έχει υπό την εκμετάλλευση της το καζίνο του Ρίου, εδρεύει στην κομητεία Κουκ του Ιλλινόις, εργαζόμενη στο Ρίο Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Πηλαδάκη, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα που αφορούν τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας (Ν. 1876/1990) όλων των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο καζίνο του Ρίου .

 

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι στο καζίνο του Ρίου, ανεξάρτητα από την ειδικότητα την βαθμίδα ή υποκατηγορία ειδικότητας και τη μισθολογική κατηγορία .

 

Άρθρο 2

Αυξήσεις Μισθών

2.1 Αυξήσεις 2006

Επιτραπέζια Τυχερά Παιχνίδια: Οι νόμιμοι βασικοί μισθοί των εργαζομένων στο τμήμα επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών (table gaming), όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005 από προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, αυξάνονται κατά ποσοστό 5.5% από 1 Ιουλίου 2006.

Τμήματα Έκτος Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών: Οι μισθοί των εργαζόμενων στα τμήματα εκτός των επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται κατά ποσοστό 5.5% από 1 Μαΐου 2006.

 

2.2 Αυξήσεις 2007

Επιτραπέζια Τυχερά Παιχνίδια : Από 1 Ιανουαρίου 2007 οι νόμιμοι βασικοί μισθοί των εργαζόμενων στα επιτραπέζια τυχερά παιχνίδια, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2006, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 5.1% για τους εργαζόμενους στα επιτραπέζια τυχερά παιχνίδια (table gaming),

Τμήματα Εκτός Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών Από 1.1.2007, οι μισθοί των εργαζομένων στα τμήματα εκτός επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί τις 31.12.2006, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3%, ενώ από 1.7.2007, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί τις 30.6.2006, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,7%.

Διατακτική Χριστουγέννων : Επιπλέον κατά ποσοστό 5.5% αυξάνεται η Διατακτική Χριστουγέννων για το έτος 2006, ενώ για το έτος 2007 η παραπάνω διατακτική αυξάνεται κατά ποσοστό 5.7%.

Άρθρο 3

ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΖΙΝΟ

Χορηγείται από 1.9.2007, επίδομα φύλαξης καζίνο σε ποσοστό 5%, επί του βασικού μισθού, σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στο τμήμα ασφαλείας (security department) του καζίνο.

Άρθρο 4

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Επιτραπέζια Τυχερά Παιχνίδια: Χορηγείται, από 1.3.2007, επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα επιτραπέζια τυχερά παιχνίδια (table gaming) του καζίνο.

Καθαριότητα: Χορηγείται, από 1.3.2007, επίδομα ειδικών συνθηκών, σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στο τμήμα καθαριότητας του καζίνο.

Άρθρο 5

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΩΝ

 Στους εργαζόμενους που είναι κάτοχοι πτυχίων χορηγούνται, από 1.9.2007, τα κάτωθι επιδόματα πτυχίου : α) Ποσοστό 18% επί του βασικού μισθού σε όσους διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι ή άλλο αναγνωρισμένο πτυχίο από το ΔΙΚΑΤΣΑ αλλοδαπών Πανεπιστημίων. β) Ποσοστό 13% σε πτυχιούχους Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ). Σε περίπτωση που τα άνω επιδόματα πτυχίου χορηγούνται ήδη στους δικαιούχους εργαζόμενους, στα ίδια ποσοστά, από άλλη συλλογική ρύθμιση, κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική, συμψηφίζονται με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και δεν προκαλούν καμία άλλη πρόσθετη επιβάρυνση για την εταιρεία.

Άρθρο 6

ΘΕΣΜΙΚΑ

 6.1 Άδεια Αιμοδοσίας: Χορηγείται, πλέον των προβλεπόμενων ημερών σε προηγούμενες ρυθμίσεις,   μια (1) ημέρα αμειβόμενη άδεια αιμοδοσίας κατ’ έτος.

6.2 Καθίσματα Υπαλλήλων Υποδοχής: Η εταιρεία δεσμεύεται από την υπογραφή της παρούσας να τοποθετήσει 2 καθίσματα στο τμήμα υποδοχής.

 

 Άρθρο 7

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στους υπαλλήλους του τμήματος οπτικοακουστικής παρακολούθησης χορηγούνται, από 1.1.2007, τρεις (3) επιπλέον ημέρες αμειβόμενης κανονικής αδείας κατ’ έτος. Οι επιπλέον ημέρες θα χορηγούνται σε περιόδους όπου δεν θα προκαλείται επιβάρυνση στην λειτουργία του τμήματος και δεν θα απαιτείται επιπλέον πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος.

 

Άρθρο 8

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

 

8.1 Η εταιρεία θα διευκολύνει και θα επιδοτεί την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων της, διαμέσου σεμιναρίων – προγραμμάτων (Λ.Α.Ε.Κ) που θα υλοποιεί το σωματείο και η Ομοσπονδία (ΟΕΣΙΚ) των εργαζομένων.

8.2 Η εταιρεία θα χρηματοδοτεί τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τους ετήσιους χορούς που θα διοργανώνει το σωματείο για τους εργαζόμενους, μέχρι του ποσού των 9.000 Ευρώ ετησίως .

8.3 Οι εκπρόσωποι του σωματείου που συμμετέχουν σε όργανα διοίκησης, γραμματείες και άλλους φορείς δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας τους. Ο δε χρόνος απουσίας τους για το λόγο αυτό λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και αμείβεται ανάλογα.

8.4 Χορηγείται εκπαιδευτική άδεια διάρκειας μέχρι 10 μηνών στα συνδικαλιστικά στελέχη που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. Ο χρόνος απουσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και οι εκπαιδευόμενοι απολαμβάνουν πλήρεις αποδοχές κατά το διάστημα αυτό. Η παραπάνω δέσμευση της εταιρείας ισχύει μόνο για ένα (1) συνδικαλιστικό στέλεχος για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

8.5 Η εταιρεία θα παραχωρήσει στο σωματείο, εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσης, χώρο γραφείου μέσα στην επιχείρηση (Ν.1264/1982), ο οποίος θα είναι λειτουργικός και προσβάσιμος για τα μέλη του σωματείου. Επιπλέον η εταιρεία υποχρεούται να παραχωρήσει προς το σωματείο 1 Η/Υ, 1 πολυμηχάνημα εκτυπωτή/fax, 1 σύνδεση ADSL και 1 εσωτερική γραμμή τηλεφώνου με δυνατότητα εξωτερικών κλήσεων. Ο χώρος που θα παραχωρηθεί προς χρήση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 25 τ.μ.

 

Άρθρο 9

Λοιπές Διατάξεις

 

Τυχόν καταβαλλόμενες στο σύνολο τους αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ΣΣΕ καθώς και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους, δεν μειώνονται ούτε καταργούνται και εξακολουθούν να ισχύουν. Η σύνθεση και το είδος των επιδομάτων που χορηγούνται με την παρούσα, θα αξιολογηθούν εκ νέου κατά την 1η Ιανουαρίου 2008, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί εκείνη την χρονική στιγμή.

Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι εργασίας προηγούμενων ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται με την παρούσα ΣΣΕ.

 

Άρθρο 10

ΙΣΧΥΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

Ως προς τους λοιπούς όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, που υπάγονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας, ισχύουν όλοι ανεξαιρέτως οι μη αντικείμενοι στην παρούσα όροι που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 2/2000 Διαιτητική Απόφαση, στο ειδικό πρακτικό συμφωνίας 2001, στη ΣΣΕ 2001, στη ΣΣΕ 2002, στη ΣΣΕ 2003, στη ΣΣΕ 2004 και στη ΣΣΕ 2005.

Άρθρο 11

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2006 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007, πλην των διατάξεων των άρθρων εκείνων, των οποίων η έναρξη περιγράφεται ρητά στην παρούσα. Τα αναδρομικά που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας θα καταβληθούν στο σύνολό τους στους εργαζόμενους στις αρχές Ιανουαρίου 2007 και όχι πέραν της 15ης Ιανουαρίου 2007.

 

Η παρούσα αφού αναγνώσθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη , υπογράφηκε από τους νόμιμους εκπροσώπους τους .

     Για το Σωματείο                                                         Για την εταιρεία

 

 

         Ο Πρόεδρος                                                     Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ανδριανός                                            Κωνσταντίνος Πηλαδάκης

 

         Ο Γεν. Γραμματέας                                    

Δημήτρης Καραγεωργόπουλος