ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09.02.2009
21 Οκτωβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07.05.2009
21 Οκτωβρίου 2015
Εμφάνιση όλων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06.05.2009

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ

Πάτρα, 6.5.2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ )

Καταγγέλλουμε την εταιρεία «THEROS INTERNATIONAL GAMING INC» που έχει υπό την εκμετάλλευση της το Καζίνο Ρίο, η οποία σήμερα 5.5.2009 αποφάσισε με άκρως παράνομο και καταχρηστικό τρόπο την εφαρμογή καθεστώτος εκ περιτροπής απασχόλησης (part time), τεσσάρων (4) ημερών την εβδομάδα, σε 136 εργαζόμενους, επικαλούμενη δήθεν περιορισμό της 24ωρης λειτουργίας της κατά 5 ώρες ημερησίως.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, απολαμβάνοντας «υψηλή» ανοχή, προχωρά ανενόχλητη σε αυθαίρετες και πραξικοπηματικές ενέργειες, αγνοώντας και παρακάμπτοντας τους Νόμους και την εργατική νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι για να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, θα πρέπει να υφίσταται πραγματικός περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης, ενώ υποχρεωτικώς για την εγκυρότητα ενός τέτοιου μέτρου θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, προκειμένου αφενός μεν να διαπιστωθεί ο ως άνω περιορισμός αφετέρου να τεθούν κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ!!!
Σημειώνουμε επίσης  ότι ο περιορισμός λειτουργίας των επιτραπέζιων παιχνιδιών του Καζίνο Ρίο κατά 5 ώρες την πρωινή βάρδια (07.00 – 12.00) δεν δικαιολογεί την εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης στο μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, δεδομένου ότι στην εν λόγω βάρδια απασχολούνταν το πολύ 6 – 8 άτομα σε ολόκληρο το οχτάωρο. Η ως άνω ενέργεια δε, είναι προσχηματική και στοχεύει στην δημιουργία τεχνητής οικονομικής κρίσης στο Καζίνο Ρίο, προκειμένου η εργοδοσία ν’ αυξήσει τα καθαρά της κέρδη εις βάρος των εργαζομένων της.
Ως εκ τούτου καλούμε το Υπουργείο Απασχόλησης να παρέμβει άμεσα και να επιβάλλει κυρώσεις στην εργοδότρια εταιρεία και να εφαρμόσει επιτέλους το νόμο.
Καλούμε επίσης την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας Πατρών να μην θεωρήσει τα προγράμματα εργασίας που υποβλήθηκαν ενώπιον της, στα οποία εφαρμόζεται παρανόμως σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, διότι κάτι τέτοιο συνιστά παράνομη πράξη και επισύρει τις συνέπειες του Νόμου.
Απαιτούμε από την εργοδότρια εταιρεία ν’ αποσύρει άμεσα την παραπάνω απόφαση της και να σεβαστεί άμεσα τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους και τα νόμιμα δικαιώματα των  εργαζομένων της, διότι πολύ σύντομα θ’ αντιμετωπίσει συνδικαλιστικά και νομικά τις συνέπειες αυτών των παράνομων πράξεων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληροφορίες: κιν. 6944658965